top of page

ההופעה הקרובה

בימים אלהאנחנו מקליטים.

הופעות יפורסמו בקרוב,

כשנשוב להופיע.

בינתיים מוזמנים להתבונן בקטעים מההופעה שערכנו בסוף נובמבר 2019, במסגרת פסטיבל

"צלילי סתיו" של עיריית מודיעין

הזמנת קהל להופעה במודיעין

הזמנת קהל להופעה במודיעין

Play Video

צילום: יוסי צילום